محاکمه خامنه‌ای

سه سازمان‌ “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه اعدام” دادگاه بین‌المللی مردمی را برای محاکمه خامنه‌ای و دیگر مقامات سرکوبگر در جمهوری اسلامی اعلام کردند.

در بیانیه این سه سازمان آمده است که این محاکمه برای پیگیری پرونده متهمان این سرکوب که شامل مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی می شود، برگزار می شود.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸

در بیانیه این سازمان که دوشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، آمده است که همزمان با دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در ایران، یک جلسه دادگاه تحت عنوان “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” از ۱۹ تا ۲۳ آبان در لندن برگزار می شود.